เกี่ยวกับผู้เขียน

 • ชื่อ :  นางรุ่งนภา  ผลเกิด
 • วัน เดือน ปีเกิด :  28  กรกฎาคม 2521
 • ตำแหน่ง :  ครู
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการ
 • สอนวิชา :  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
 • ระดับชั้นที่สอน :  มัธยมศึกษาปีที่ 6
 • ที่อยู่ปัจจุบัน :  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
 • เบอร์โทร : 081 – 2038584
 • E-mail : Aj.rung@hotmail.com
 • ผลงานดีเด่น :  ครูเกียรติยศ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • คติ : ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น
 • ประวัติการศึกษา

             ระดับประถมศึกษา    :     โรงเรียนศรีประชานุกูล  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ

             ระดับมัธยมศึกษา      :     โรงเรียนขุขันธ์  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ

ระดับอุดมศึกษา        :      คณะศึกษาศาสตร์ เอกคณิตศาสตร์   ราชภัฎสุรินทร์   จังหวัดสุรินทร์ (หลักสูตร  กศ.บ.)

ระดับปริญญาโท       :     คณะศึกษาศาสตร์ เอกคณิตศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  จังหวัดชลบุรี  (หลักสูตร วท.ม.)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: