Math by Aj.rung : กิจกรรมการเรียนการสอน

15 พ.ย.

กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

กิจกรรมการเรียนการสอนโดยการนำเสนอผลงานกิจกรรมกลุ่ม รายวิชาคณิตศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: